456. szeptember 7. Savaria (a mai Szombathely; M=6.1, Imax=IX)

Az első ismert földrengés Magyarország területén, melyről feljegyzések maradtak fenn. A korabeli leírások szerint a földrengés Avitus uralkodásának idejében (455-456) történt.

Egy ravennai reneszánszkori krónika (Johannes Cuspinianus) így ír:
"et eversa est Sabaria a terrae motu VII idus September, die veneris"
E leírásból megállapítható , hogy a földrengés szeptember 7-én este történt. Avitus pannóniai hódításának dátumából pedig rekonstruálható, hogy a 456-os évben pusztított a földrengés.

A szentéletű Severinus életét nyomon követő munkában található a legpontosabb utalás a rengés idejére és erejére:
"Még csak néhány napja élt a városban, amikor az Asturis pusztulása miatt tartott háromnapos ájtatosság utolsó estéjén szokatlan hevességű földrengés rázta meg a helységet, olyan erejű hogy a falak között tanyázó rugi katonaság körében pánik tört ki. Félelmükben kitódultak a városkapun, és azt hívén, ellenség tört rájuk, a sötétben még egymást is kaszabolták."

Paleorengésre utaló nyomok nincsenek, de 4-6 cm-es homokgejzírek megfigyelhetők. A rengés Szombathelyen valószínűleg nem volt katasztrófális, hiszen akkor találtunk volna a vároban, vagy annak környezetében levő geológiai feltárásokban nagy rengésekre utaló nyomokat (Szeidovitz Gy. és Csabaffy R.)

A Római Birodalom pusztulása már a negyedik században, a rengés elõtt elkezdődött. Savariát Attila hadai megostromolták és elfoglalták (454), a város fokozatosan lepusztult. Az emberek a régi városfalakhoz ragasztott kunyhókban laktak, helyreállításra nem volt mód, a rengés pusztítása ilyen körülmények között már nem volt látványos.

A földrengés keletkezési helyét nem sikerült pontosan rekonstruálni, de valószínűleg a Mur-Mürtz zónához kapcsolható, forrása Szombathelytől 35 km-re ÉNY-ra tehető.