Európai Makroszeizmikus Skála (EMS intenzitás skála)

A földrengésnek a Föld felszínén érezhető és az épített környezetben okozott hatását a rengés intenzitása jellemzi. Az európai országokban 1992 óta az Európai Szeizmológiai Bizottság javaslatára az Európai Makroszeizmikus Skálát (rövidített jelzése: EMS) használják.

Az idők folyamán többféle tapasztalati skálát állítottak össze a földrengés felszíni hatásának leírására, melyek közül Európában a legismertebbek a Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) skála, a módosított Mercalli (MM) skála, valamint a Medvegyev-Sponhauer-Karnik (MSK) skála. Mindezek tapasztalatainak felhasználásával dolgozta ki az Európai Szeizmológiai Bizottság Munkacsoportja az Európai Makroszeizmikus Skálát (EMS).

Intenzitás   Jellemző hatás
I   Nem érezhető
Nem érezhető, még a legkedvezőbb körülmények között sem.
II   Alig érezhető
A rezgést csak egy-egy, elsősorban fekvő ember érzi, különösen magas épületek felsőbb emeletein.
III   Gyenge
A rezgés gyenge, néhány ember érzi, főleg épületen belül. A fekvő emberek lengést vagy gyenge remegést éreznek.
IV   Széles körben érezhető
A rengést épületen belül sokan érzik, a szabadban kevesen. Néhány ember felébred. A rezgés mértéke nem ijesztő. Ablakok, ajtók, edények megcsörrennek, felfüggesztett tárgyak lengenek.
V   Erős
A rengést épületen belül a legtöbben érzik, a szabadban csak néhányan. Sok alvó ember felébred, néhányan a szabadba menekülnek. Az egész épület remeg, a felfüggesztett tárgyak nagyon lengenek. Tányérok, poharak összekoccannak. A rezgés erős. Felül nehéz tárgyak felborulnak. Ajtók, ablakok kinyílanak vagy bezáródnak.
VI   Kisebb károkat okozó
Épületen belül szinte mindenki, szabadban sokan érzik. Épületben tartózkodók közül sokan megijednek, és a szabadba menekülnek. Kisebb tárgyak leesnek. Hagyományos épületek közül sokban keletkezik kisebb kár, hajszálrepedés a vakolatban, kisebb vakolatdarabok lehullanak.
VII   Károkat okozó
A legtöbb ember megrémül, és a szabadba menekül. Bútorok elmozdulnak, a polcokról sok tárgy leesik. Sok hagyományos épület szenved mérsékelt sérülést: kisebb repedések keletkeznek a falakban, kémények ledőlnek.
VIII   Súlyos károkat okozó
Bútorok felborulnak. Sok hagyományos épület megsérül: kémények ledőlnek, a falakban nagy repedések keletkeznek, néhány épület részlegesen összedől.
IX   Pusztító
Oszlopok, műemlékek ledőlnek vagy elferdülnek. Sok hagyományos épület részlegesen, néhány teljesen rombadől.
X   Nagyon pusztító
Sok hagyományos épület összedől.
XI   Elsöprő
A legtöbb épület összedől.
XII   Teljesen elsöprő
Gyakorlatilag minden építmény megsemmisül.


Részletes leírást lásd: Grünthal, G (editor): European Macroseismic Scale 1998 (pdf fájl, 2.5 MB, 101 oldal, angolul)