Intenzitás

A földrengés felszíni hatása több tényezőtől függ. Lényeges az érintett terület és a hipocentrum távolsága, a rengéskor felszabadult energia mértéke, vagyis a földrengés erőssége és a rezgés hossza.

A rengésnek az építményekre gyakorolt hatását a talaj minősége is nagymértékben befolyásolja.

A földrengések felszíni hatásának leírására, jellemzésére már a XIX. század második felétől használták az ún. intenzitás-skálákat. Manapság a 12 fokozatú skálák különféle változatai terjedtek el, amelyeknek alapja a Giuseppe Mercalli, olasz szeizmológus által 1902-ben megalkotott skála. Európában - így Magyarországon is - jelenleg az EMS (Európai Makroszeizmikus Skálát használják a legelterjedtebben. A 12 fokozatú skála korábbi változatai közül a legfontosabbak a következők: MSK - Medvedev-Sponhauer-Kárnik; MM - Módosított Mercalli; MCS - Mercalli-Cancani-Sieberg skála.

Az intenzitás-skála fokozatai a földrengésnek egy megadott helyen az emberekre, az emberi környezetre, valamint a természeti környezetre gyakorolt hatását írják le, jellemzik, ilyen módon rendszerint csak lakott területeken használhatók. A 12 fokozatú skálán az I-es fokozat az emberek által az adott helyen nem érzékelhető rengést jellemzi, a II-IV-es fokozatúakat több-kevesebb ember már érzi, de károk még nem keletkeznek. Az épületsérülések az V-ös fokozattól jelennek meg, a XII-es fok a teljes pusztulást jelzi.

A földrengésnek az epicentrumban kifejtett hatását leíró intenzitásérték az ún. epicentrális intenzitás, amelyet - főleg a múltban - gyakran használtak a földrengés nagyságának általános jellemzésére. Egy földrengést követően a felszíni hatások eloszlása térképen ábrázolható. A térképen az azonos intenzitással jellemezhető helyeket összekötő görbék az ún. izoszeizták.A makroszeizmikus skálák nem műszeres megfigyelésen, hanem az átélők beszámolóin, illetve utólagos helyszíni megfigyeléseken alapulnak, ennek megfelelően nem mentesek szubjektív megítélésektől.